11. seja Občinskega sveta Občine Pivka

dne, 3. 9. 2020 v sejni sobi Občine Pivka