Zgodovina

Pivška televizija deluje od nastanka kabelskega sistema v Pivki. Kabelski sistem se je graditi v letih 1997/1998 in v sklopu tega je v letu 2000 televizija Pivka pričela z lastno produkcijo lokalnih vsebin (občinske seje, kulturne in druge dogodke…). Ustanovljena je bila z namenom informirati lokalno prebivalstvo na različnih področjih, katera so opredeljena v programski zasnovi. Z ustanovitvijo VASCOM Zavoda za informiranje in videoprodukcijo leta 2002 je lokalni medij prišel pod Zavod kot VASCOM TV. V obdobju od samega začetka pa do danes, ko je pod streho že osemnajsto leto delovanja tega malega medija, lahko s ponosom trdimo, da smo se kljub raznim težavam  in osebnim odrekanjem tehnično, strokovno, programsko ter kadrovsko okrepili. S skupnimi močmi skrbimo, da ima občina Pivka svojo televizijo, predvsem pa, po mnenju gledalcev, kakovostne oddaje, ki so obogatene z lokalnimi dogodki. V samem začetku delovanja je bil program TV viden samo v lokalnem kabelskem sistemu na področju Pivške občine, tekom razvoja in delovanja pa je viden širše tudi preko drugih omrežij. Prvoten namen, kateri je bil predvsem informiranje domače-lokalne javnosti, je sčasoma prerasel in se razširil dlje, izven meja domače občine. Veliko ljudi iz naših krajev je razseljenih širom po domovini in izven nje in se razveseli vsakršne še najmanjše informacije ali novice iz svojih krajev. Tedenske oddaje so skupaj s ponovitvami na sporedu ob torkih, sredah, četrtkih, petkih in nedeljah.