Zgodovina

Pivška televizija deluje od nastanka kabelskega sistema v Pivki. Kabelski sistem se je začel graditi v letih 1997/1998 in v sklopu tega je v letu 2000 televizija Pivka pričela z lastno produkcijo lokalnih vsebin (občinske seje, kulturne in druge dogodke…). Ustanovljena je bila z namenom informirati lokalno prebivalstvo na različnih področjih, katera so opredeljena v programski zasnovi. Z ustanovitvijo VASCOM Zavoda za informiranje in videoprodukcijo leta 2002 je lokalni medij prešel pod Zavod kot VASCOM TV. V obdobju od samega začetka pa do danes, ko je pod streho že dvaindvajseto leto delovanja tega malega medija, lahko s ponosom trdimo, da smo se kljub raznim težavam  in osebnim odrekanjem tehnično, strokovno, programsko ter kadrovsko okrepili. S skupnimi močmi skrbimo, da ima občina Pivka svojo televizijo, predvsem pa, po mnenju gledalcev, kakovostne oddaje, ki so obogatene z lokalnimi dogodki. Prvoten namen, kateri je bil predvsem informiranje domače-lokalne javnosti, je sčasoma prerasel in se razširil dlje, izven meja domače občine. Veliko ljudi iz naših krajev je razseljenih širom po domovini in izven nje in se razveseli vsakršne še najmanjše informacije ali novice iz svojih krajev.

V samem začetku delovanja je bil program televizije VASCOM TV viden samo v lokalnem kabelskem sistemu na območju Občine Pivka, tekom razvoja in delovanja pa je viden širše tudi preko drugih omrežij. V HD tehniki  v programski shemi Telemach na programskem mestu 724 in  Telekoma na programskem mestu  694. Program izmenjujemo tudi z drugimi TV postajami.

Na spletni strani www.vascom.si si je mogoče ogledati tedenske oddaje in oddaje iz arhiva,kakor tudi na Vascom TV-Facebook. Tedenske oddaje so skupaj s ponovitvami na sporedu vsak dan. V zimskem času ob 11 uri  in s ponovitvijo ob 20 uri, v poletnem času ob 20 uri.