Javne objave

Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in programov za lokalne volitve 2018 v programu VASCOM TV

– S temi pravili medij VASCOM TV, oziroma njegov izdajatelj VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcojo, skladno s 6. členom Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) ter upoštevajoč merila in načela novinarske etike, določa in objavlja pravila (opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja) za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list in programov na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 v programu VASCOM TV. Obdobje volilne kampanije za lokalne volitve se začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem glasovanja.

– Uredništvo Vascom TV bo volilno kampanjo spremljalo na neodvisen in nepristranski  način.  O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno
po pravilu informativne pomembnosti, skladno z uredniško politiko, z določili Zakona o medijih in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji bodo v presojo in odločanje sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.

– Oglaševanje, predstavitev stališč, mnenj ter volilnih programov kandidatk in kandidatov, političnih strank in list medij ne omogoča brezplačno. Medij oglaševalcem za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list zagotavlja enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil oz. zakup oglaševalskega prostora v mediju.
Organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanije ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (oddajo).O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa ne bomo poročali. Strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa VASCOM TV.

– Oglaševalne vsebine ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov.
Vascom TV bo oglase, ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. Televizija Vascom bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci mlajši od 14 let. Televizija Vascom je dolžna navesti razloge za zavrnitev naročila.

– Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom.
Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.vascom.si

Ta pravila začnejo veljati 6. oktobra 2018

Aleksander Kušlan
Odgovorni urednik televizijskega programa VASCOM TV

Priloga: Cenik storitev za Lokalne volitve 2018

CENIK STORITEV

Za izdelavo, snemanje in predvajanje v programu VASCOM TV

– izdelava videostrani okvirno 70,00 Eur (odvisno od zahtevnosti)
– izdelava video spota okvirno 150,00 Eur (odvisno od zahtevnosti)
– predvajanje video strani ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj) 8,00 Eur/dan
– predvajanje videospota ciklično 24 ur na dan (razen v času oddaj) 0,30 Eur/sek
– samopredstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list njihovih stališč
in programov v studiu VASCOM TV v dolžini 20 min z enkratno ponovitvijo 80,00 Eur
– predstavitev kandidatk, kandidatov, kandidatnih list z voditeljem v dolžini
40 min z enkratno ponovitvijo (org. Vascom) po kandidatu 105,00 Eur
– Snemanje prireditve, okrogle mize, z eno kamero z
3x predvajanjem v rednem programu 150,00 Eur

Cene so brez ddv-ja