12. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

z dne 12.11.2020, seja je potekala preko spleta