14. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

z dne, 4.2.2021, seja je potekala preko spleta