16. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

z dne, 13. 5. 2021, seja je potekala preko spleta