17. seja Občinskega sveta Občine Pivka

z dne 30. 9. 2021