18. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. in 2. del

v MMC v Krpanovem domu, dne 11.11.2021