24. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

dne, 8.9.2022