24. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 2. del

dne, 8.9.2022