3. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

dne, 13. april 2023