3. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 2. del

dne, 13. april 2023