4. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

dne, 15. junij 2023