5. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 1. del

dne, 4. oktober 2023