6. seja Občinskega sveta Občine Pivka – 2. del

dne, 9. november 2023