Covid-19 pri nas – Izjava župana Občine Pivka Roberta Smrdelja

z dne, 24.11.2021