Covid-19 pri nas – Izjava župana Roberta Smrdelja in dr. Narda Stegla

z dne 30. 4. 2021.