Covid-19 pri nas – Pogovor s poveljnikom občinskega štaba CZ Jožetom Morelom

dne 30.1.2021