Izjava poveljnika Občinskega štaba CZ občine Pivka Jožeta Morela, Covid-19 pri nas,

dne 30.4.2020