Jožefovo in velika noč na Suhorju – prireditev z razstavo

Vaški dom Suhorje, dne 18.3.2023