Letni koncert pevske skupine Studenec

z gosti, v dvorani Krpanovega doma v Pivki, dne 6. 11. 2021