Letni koncert Pevske skupine Studenec

v avli OŠ Pivka, ob 19. uri.