Minute za lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
maj 2019