Minute za lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, oktober 2019