Minute za lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, november 2019