Minute za lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
junij 2019