Minute za Lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
april 2019