Minute za Lokalno akcijsko skupino

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, april 2019