Na nebu zvezda zablesti, na zemlji se želja rodi

OŠ Pivka, december 2020