Ogled gradnje doma za starejše v Pivki

dne, 24.10.2022