Otvoritev interaktivne razstave “Delčki nesnovne kulturne dediščine na Pivškem”

dne 19.12.2019 na Zgonarjevi domačiji na S.Sušici