Podpis pogodbe za rekonstrukcijo in dozidavo Gasilskega doma

v Dolnji Košani, dne 9.11.2022