Pogovor s predstavnikoma PGD Košana

v Košani, dne 4.8.2022