Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo večnamenske dvorane v Šmihelu

dne, 9. 5. 2022