Predstavitev knjige številka 66229

v PVZ Pivka, dne 5.2.2020