Predstavitev knjige z naslovom “Zadnji dve”

novinarja Boštjan Videmšek in Maja Prijatelj Videmšek

Dina Pivka – center o velikih zvereh, dne 16.2.2023