Predstavitev projekta VIR IZVIR

v okviru operacije “Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri”, oktober 2019