Predstavitev Zbornika Pivka 2020

ob 25. letnici Občine, november 2020