Promocija filmov v okviru projekta Vir izvir

vodilnega partnerja v projektu VASCOM zavod za informiranje in videoprodukcijo Pivka, oktober 2019