Prva konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta Občine Pivka

dne, 13.12.2022