Razgovor z županom Občine Pivka – Covid 19 stanje pi nas

z dne 13.11.2020