Otvoritev razstave “Pivška presihajoča jezera 2019”

v galeriji Krpanovega doma v Pivki, dne 10.10.2019