Spletni strokovni posvet – stoletnica Rapalske pogodbe

z dne 11.11.2020, izdelal PVZ Pivka, adaptiral Vascom