XXV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

v Pivki. dne 8.6.2019