Zaključna prireditev suhozidne gradnje

na Veliki Pristavi, dne 13.10.2019