Zgodbe v turizmu z gozdno tematiko

z Dušico Kunaver v Ekomuzeju Pivških presuhajočih jezer v Slovenski vasi, dne 24.10.2019